สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565 จำนวน 168 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 JAVA ฉบับโปรแกรมเมอร์/กิตติ ภักดีวัฒนะกุล 12
2 ขนมไทย/ผ่องศรี ลิ่มวงศ์ 12
3 ฟรอยด์: และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์จากความฝันสู่ทฤษฏีสังคม./ยศสันตสมบัติ 12
4 สืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์-ไทย สายใยจิตวิญญาณ ลุ่มน้ำ พรหมบุตร/บุญยงค์ เกศเทศ 12
5 คณิตคิดคำนึงพึงสนุกข้อเท็จจริง/ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์,ก่อกัญจน์ ภัทรากาญจน์ และธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์. 12
6 GMOs ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล 12
7 ข้าว:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/อรอนงค์ นัยวิกุล 12
8 พุทธทัศนะเพื่อการสร้างสรรค์สังคมใหม่/ส. ศิวรักษ์. 12
9 การประเมินผลการปฎิบัติงาน/สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 12
10 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของหัวหน้าหมวดวิชา โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1/สุทิน ฉิ่งทองคำ 12
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?