ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 พบ 34 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่บ้าน คู่รถ ปฐมพยาบาล นลินี ปัญญาวโรภาส
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 616.025 น38ค
วันที่สร้าง 24 มิ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สุขภาพดีขึ้นทุกด้าน : ด้วยการซ่อมสุขภาพวันละไม่กี่นาที หมอน้ำหวาน
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 613 ห19ส
วันที่สร้าง 24 มิ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Genetics : analysis and principles / Robert J. Brooker.
ชื่อผู้แต่ง Brooker, Robert J.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 576.5 B8724G
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Handbook for the McGraw-Hill guide : writing for college, writing for life / Duane Roen, Gregory R. Glau, Barry M. Maid
ชื่อผู้แต่ง Roen, Duane H.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 808.0420711 R715H
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Keto Express 7 วัน ฉันจะแปลงร่าง ไอซ์ Thai Keto Pal
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 613.25 อ334
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Workshop Flash Animation สร้างงานแอนิเมชันการ์ตูน/ มนัสสินี ส่ำสันเทียะ
ชื่อผู้แต่ง มนัสสินี ส่ำสันเทียะ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 006.696 ม24ว
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง node js basic and workshop Level 1/ ถาวร ศรีเสนพิลา.
ชื่อผู้แต่ง ถาวร ศรีเสนพิลา.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 005 ถ26น
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ กณิกนันต์ บานชื่น
ชื่อผู้แต่ง กณิกนันต์ บานชื่น
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 613.7 ก115พ
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สุดยอดอาหารต้านโรค ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 613.2 ศ11ส
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หิ่งห้อย = Fireflies / นิพนธ์โดย, รพินทรนาถ ฐากูร ; ถอดความโดย ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา, ระวี ภาวิไล
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 891.441 ร17ห
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2565
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

1234
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?